תשובה, svadharma ו-svatantra

purusa /cit ועצמות האלהות

בלימוד הסוטרות של פטנג'לי עם מורי, עסקנו רבות במושגים עצמיות ועצמאות. יוגה מציעה תהליך של התקרבות לעצמי העשוי לחולל שינוי וגילוי. הדרך מאפשרת מעבר ממצב של תלות למצב של גילוי העצמיות ועצמאות; יציבות המתבטאת בהעדר תלות במצבי הרוחות והרוח.

אדם מסוגל ליצור סביבה פנימית שקטה, התעשתות ותפיסה בהירה המאפשרות אמון ביטחון ובחירה בדרך אישית (svatantra ). איכויות אלה מאפשרות התנהלות אחראית וערכית בחיים הפנימיים ובהתיחסות אל העולם.

עם הכרת עצמו ידע האדם את יעודו ודרכו. בסיכום דברי ארג'ונה בבהגווד גיטה (פרק 18, 47) נאמר: "מוטב לו לאדם למלא את יעודו (svadharma) באופן לקוי מלהגשים את יעודו של הזולת באופן מושלם. בהגשמת המטרות הנובעות מטבעו, פעולותיו לא ישאו חטא” (ולא יחטיאו את המטרה).

בחגי הסתו אנו נקראים לעסוק בנושאים אלו. התהליך מסתיים בישיבה בסוכה – בויתור על הרגלי היומיום ושינוי. הויתור על ההרגל מביא לשינוי, ושינוי מאפשר לנו להבחין בהרגלים שלנו.

לאורך דורות רבים התברכתי בדמויות מפתח שקרבו אותי להגות היהודית. דרך היוגה שלי מסומנת באבני דרך מהעולם היהודי ובעיני אלה אבנים יקרות.

מתוך שעור על תשובה של הרב עדין שטיינזלץ:

עצמותו של האדם, כעצמותו של כל יצור בעולם היא מעמיקה ורחבה לאין קץ, וביסוד כל עצמות ומעבר לה מצויה עצמות האלוקות. לחזור אל העצמות האלוקית, משמעו, להיות יותר עצמאי, להעמיק ולהתעמק בתוך הכרת עצמו, בתוך ההבנה וההשגה של מהותו העצמית. בשעה שאנו מדברים על שיבה אל העצמות, שהיא השיבה אל המהות האלוקית, ברור שאין זו דווקא שיבה דתית – שיבה שמגמתה ומטרתה להיעשות דתי יותר, בעל מצוות ומבחירה בדרך אישית.עשים טובים יותר, וכיוצא באלה.

כשאנו מדברים על-כך, אנו מתכוונים לומר: ככל שהאדם נעשה יותר עצמו – הרי זוהי דרך תשובתו, הרי זוהי תשובתו אל האלוקות, הווה אומר, שהתשובה הנה אמנם שיבה – אבל אינה יותר מאשר שיבה. בסיס התשובה איננו עשיית מאמץ-יתר, מאמץ נוסף על מה שיש בתוכנו ובעצמנו, כי-אם להפך: הניסיון להיות יותר ויותר קרובים אל עצמותנו שלנו, להיות יותר אנחנו. משום-כך אין התשובה עומדת על עשיית מעשים טובים, על יותר מצוות, על יותר תפילה, על יותר דביקות, על יותר דקדוק וזהירות בכל מיני דברים, אלא-אם-כן יש אף בכך משום תשובה אל העצמות שלו עצמו, שיבה אל עצמו, ואם לאו אין זו תשובה כלל.

This entry was posted in המקורות שלנו, מקורות היוגה. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: קישור טראקבאק.

השאר תגובה

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*