אמונה – śraddhā

בשבועות האחרונים אני חוזרת להרהר במספר נושאים בהם עוסק פטנג׳לי – מחבר הסוטרות של היוגה. בפרק הראשון הפונה אל המסוגלים למדיטציה – אל ׳לתלמידים מתקדמים׳, הטקסט מגיש עשרה אמצעי עזר לכת מכשול ותעיות, שנים עיקריים הקשורים באמונה, במה שמעבר לתפיסה של התודעה – אמונה ואלוהות (1, 20-31), ושמונה אמצעים משניים (1, 32-39) שניתן לתרגל, לאמץ את האמצעי המתאים לנו, ולנסות להצליח להשאר בתלם של אמונה,יציבות, צלילות ובהירות.

בימים אלו רבים עוסקים ב׳השחזה׳ או מרוק של אמונתם. אמונה קיימת בכל נפש; מטופחת, נעזבת או כפוטנציאל. כאשר נדמה שאמונה אינה נוכחת בחיינו, פול הרווי דימה אותה לכדור ברזל שנעזב והוזנח תחת כפת השמים. בצוק העיתים רצוי למצוא אותו ולמרק אותו . מדובר באמונה ש…בידיעה פנימית ובביטחון פנימי. ולא באל (שיספק לנו את מחסורנו ).

בסוטרה 20 בפרק 1 נאמר: ״אמונה יוצרת המרצה. המרץ (ונמרצות), מביא לתפקוד נאות של זכרון (mindfulness),המאפשר יכולת של התחברות – תפיסה מדוייקת ושלמה ולתובנות . תובנות מועילות מחזקות את האמונה״. לעומת זאת, במצבים ללא אמונה בהם הספק מכרסם בנו, הספק גורם לליאות, הליאות מונכחת בנו והיא מביאה לשכחנות, לפיזור נפש ולבלבול המחזיר את האדם להיות ספקן.

עלינו למצוא דרך כדי לעבור מהמעגל הספק למעגל האמונה. יש לשים לב למקומות בהם ניסינו והצלחנו. להרהר בהם ולחזק את מקומם. להנכיח אותם יותר ביומיום ולהשתמש בהם כאבני דרך מועילות לחיים באמונה.

המשך יבוא…

This entry was posted in השתלמויות מורים. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: קישור טראקבאק.

השאר תגובה

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*