Author Archives: iamronen

הכנס השנתי ה-40 של הארגון האירופי

בין ה-18 וה-23 בחודש אוגוסט, מתקיים הכנס השנתי ה-40 של הארגון האירופי בכנס זה אגיש ארבע הרצאות בנושא אשר לו מוקדש הכנס: Attention, Awareness, Awakening ההרצאות מבוססות על לימודי עם פול הרווי ועל טקסטים ולימוד מהמסורת העברית. פרטים נוספים

יוגה בעיר הגדולה – נשימה באסנה

הנשימה היא קולה של הנשמה. סדנת עומק, תל-אביב, 12.5.12, 17.00 – 20.00 העיקרון של דפוסי נשימה מסוימים באסנה נועד להבטיח הרמוניה ותחושת מעורבות מתמדת בתרגול, לאפשר חקירה של האסנה וליצור השתקפות בה נוכל לצפות בשינויים המעודנים בתגובה שלנו לאסנה ולמקומה ברצף התנוחות שבתרגול.  בסדנה נעסוק בהארכת הנשימה, שמוש באוג'יי, סנכרון בין הנשימה והתנועה, מיקום הנשימה […]