ארכיון הקטגוריות: מקורות היוגה

תשובה, svadharma ו-svatantra

purusa /cit ועצמות האלהות בלימוד הסוטרות של פטנג'לי עם מורי, עסקנו רבות במושגים עצמיות ועצמאות. יוגה מציעה תהליך של התקרבות לעצמי העשוי לחולל שינוי וגילוי. הדרך מאפשרת מעבר ממצב של תלות למצב של גילוי העצמיות ועצמאות; יציבות המתבטאת בהעדר תלות במצבי הרוחות והרוח. אדם מסוגל ליצור סביבה פנימית שקטה, התעשתות ותפיסה בהירה המאפשרות אמון ביטחון […]

סוטרות היוגה של פטנג'לי

סוטרה פירושה -חוט, ידע המועבר מדור לדור ( כחוט השני), ממורה לתלמיד. מחשבה אחת ניתנת, לאחריה מחשבה נוספת וכו' – כמו חרוזים במחרוזת.