ארכיון הטאגים: להוסיף תג חדש

הרמב"ם ו.. ויניוגה

"צריך לאדם שישעבד כחות נפשו כולם לפי הדעת, כפי מה שהקדמנו בפרק שלפני זה, וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת, והיא השגת השם יתברך כפי יכולת האדם לדעת אותו, וישים פעולותיו כולן, תנועותיו, מנוחותיו וכל דבריו, מביאים לזו התכלית, עד שלא יהיה בפעולותיו דבר מפועל ההבל…"

שיר השירים: מן המקורות שלנו

ביהדות קיימת אמונה שנשמת האדם עולה לעולמות עליונים בשנת הלילה. הנפש מתאווה לחוות את התהליך של הלילה והשינה ביום. הנפש והרוח מתאוות למפגש. שיר השירים עוסק בנושאים אלה ובסודות האהבה. הוא נכתב כדי להנחות את האדם להגשמת חיי הנפש. בתפילה ובלימוד מוזכרים פסוקים משיר השירים כדי שהאדם יוכל להיזכר ולהתעורר לאיכויות הלילה של הנפש והרוח, כמו שרושמים חלום על מנת להיזכר בו ביום.